en / lt

Projekto „Tomorrow starts Today“ konferencija

Spalio 10 d. vyko tarptautinė jaunimo demokratiškumo projekto „Tomorrow starts Today“ (liet. „Rytojus prasideda Šiandien“) konferencija, skirta Vietos savivaldos dienai. Konferencijoje dalyvavo projekto partneriai iš Rumunijos, Rokiškio savivaldybės atstovai ir svarbūs Rokiškio jaunimo politikos veikėjai, taip pat nacionalinių struktūrų bei kitų regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovai. Dalyvių susirinko nemažai, iš viso buvo virš 170 žmonių. Taip pat konferencijos metu vyko vieša akcija, kuria buvo siekiama pasakyti visuomenei „Pabusk! Rytojus prasideda šiandien!“ Konferencijos tema: jaunimo ir sprendimus priimančių žmonių bendradarbiavimas. Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai apie jaunimo politikos įgyvendinimą Rokiškyje. Po to dalyviai pasiskirstė į penkias darbo grupes ir jose nagrinėjo tam tikras temas.    

Pirmoji darbo grupė buvo apie Emocinę paramą Jaunimui. Pagalbos būdai ir galimybės. Moderatorius – Kauno padalinio „Jaunimo Linijos“ vadovas, Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos valdybos narys  Aidas Vagonis. Dalyvavo: Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai: Tadas Stakėnas,  Laimutė Narbutienė. Darbo grupės dalyviai diskutavo, kad pradėti spręsti problemas reikia nuo atviro pokalbio bei atidžiai klausytis vienas kito. 

 

Antroji kalbėjo apie Jauno žmogaus profesinį informavimą, galimybes įsidarbinti bei kaip rašyti CV. Moderatorius – RJOS (Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos) „Apvalus stalas“  narė Monika Stankevičiūtė. Dalyvauja: Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus vyr. specialistė jaunimo užimtumui Jolita Raščiuvienė, UAB „Rokvesta“ direktorius Algirdas Kazinavičius, Rokiškio r. savivaldybės ŠC metodininkė Gaiva Krivienė. Buvo aptarta, kokios yra jauno žmogaus galimybės Rokiškio rajone, tap pat dauguma jaunuolių pirmą kartą  bandė rašyti CV. 

 

Trečiojoje vyko „Man ne Dzin“ diskusija apie jaunimo pilietiškumą, dalyvavimą visuomeninėje veikloje bei artėjančius rinkimus. Moderatorius – LiJOT (Lietuvos Jaunimo Organizacijų tarybos) atstovas Tomas Nikulinas. Dalyvauja: Rokiškio rajono mokinių taryba, Rokiškio rajono tarybos narys, vicemeras Egidijus Vilimas. Darbo grupė aptarė, kaip jaunam žmogui rasti informaciją apie rinkimus, kaip išsirinkti už ką balsuoti. Taip pat buvo diskutuojama apie internetinio balsavimo pliusus ir minusus.  

 

Ketvirtoji darbo grupė buvo apie Regioninės jaunimo reikalų tarybos veiklos kryptis ir efektyvumą. Moderatorius RJOS „Apvalus stalas“  narys Lukas Audickas. Dalyvauja: Rokiškio rajono jaunimo reikalų taryba. Buvo kalbama, kaip jaunas žmogus gali įtakoti sprendimų priėmimą bei kaip atstovauti save. 

 

Penktojoje darbo grupėje diskutavo apie Jaunimo organizacijų ir valdymo struktūrų tarptautinį bendradarbiavimą. Moderatorius jaunimo projektų koordinatorė Ieva Garjane (Latvija). Dalyvauja: Rokiškio r. savivaldybės administracijos kultūros ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, VšĮ Rokiškio jaunimo centro specialistė darbui su jaunimu Violeta Kazlauskienė. Jaunuoliai kūrė ateities įdėjas, kurias planuoja įgyvendinti  Rokiškyje.

 
 
 
 

Ši konferencija buvo baigiamasis visus metus trukusio jaunimo demokratiškumo projekto „Tomorrow starts today“ renginys. Projektu, organizatoriai siekė užmegzti ir stiprinti ryšį tarp politikų ir jaunimo. Taip pat parodyti jaunam žmogui, kad jis turi galimybę išreikšti savo nuomonę ir gali keisti situaciją. Per visus praėjusius metus vyko daugybė renginių. Tinklinio varžybos „Mero taurei laimėti“ buvo pirmas susitikimas tarp jaunimo ir politikų, per kurį jaunimas turėjo galimybę bendrauti, žaisti su politinių partijų atstovais. Tarptautinių mokymų dėka dviejų Rumunijos organizacijų atstovai ir rokiškėnai pažino vieni kitų kultūra ir suprato daugiau apie interesų atstovavimą. Simuliacijos metu rajono mokinių savivaldų atstovai  turėjo galimybę „tapti“ sprendimus priimančiais žmonėmis  ar jaunimo organizacijų nariais. Fotografijų konkursas „Jaunimo gyvenimas Rokiškyje“ atskleidė jaunimo požiūrį į savo miesto jaunimo gyvenimą. ‘“Forum teatro’“ metodo pagalba jaunuoliai kartu su politikais sprendė rajone kylančias problemas bei kūrybinių laboratorijų metu  galėjo išreikšti savo nuomonę per meną.  Panašias veiklas vykdė ir projekto partneriai iš Rumūnijos. Visą projektą organizavo: Laura Prievelytė (idėjos autorė), Raminta Bagdonaitė, Giedrė Prievelytė, Goda Bagdonaitė, Kotryna Keliuotytė, Jovilė Jakubkaitė bei Justina Grigaliūnaitė.

 

„Tomorrow Starts Today“ diskusija

Birželio 1d. Rokiškio kultūros centro mažojoje salėje vyko Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ įgyvendinamo jaunimo demokratiškumo projekto „Tomorrow Starts Today “ (liet. „Rytojus Prasideda Šiandien“) diskusija  - „Jaunimo perspektyvos grįžti, gyventi ir dirbti Rokiškyje“. Joje dalyvavo Rokiškio rajono mokyklų savivaldų atstovai, Rokiškio jaunimo tarybos nariai bei Seimo narys Algis Kazulėnas.  Diskusija vyko „Forum teatro“ metodu – dalyviai turėjo patys sukurti konfliktines situacijas ir jas suvaidinti. Po to visi galėjo išsakyti savo nuomonę apie parodytą problemą, pasiūlyti jos sprendimo būdus. Dalyviai ne tik diskutavo, bet taip pat turėjo galimybę keisti „aktorius“ ir problemos sprendimą. 

draugai