en / lt

Naujų galimybių BOMBA Rokiškyje

Pabandyk save įsivaizduoti po 5, 10 ar 50 metų? Sunku?
Nori pats susikurti savo ateities pasaulį?Pirmyn!!

“Tomorrow starts today” projektas, finansuotas ES programos
„Veiklus jaunimas” ir remiamas Rokiškio rajono savivaldybės,
skirtas padėti jauniems žmonėms tapti savo bendruomenės ir
visos Europos aktyviais piliečiais.


Plačiau

draugai