en / lt

Partneriai

Projektą organizuoja:

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“

Šiuo metu Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ vienija 6 jaunimo organizacijas, veikiančias rajone: VO „Deimantas“, jaunimo bendriją „Sėlos Ramuva“, VO “Grožio mokykla“, Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos Jaunųjų ūkininkų ratelį „Eko-Vita“, bendruomenę „Ateities vardan“, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Rokiškio skyrių. Pagrindiniai organizacijos tikslai: gerinti jaunimo organizacijų veiklos sąlygas, skatinti jaunimo iniciatyvas, teikti pasiūlymus valstybinėms ir savivaldos institucijoms, sprendžiančioms jaunimo ir jaunimo organizacijų problemas, koordinuoti jaunimo organizacijų vienijimąsi, bendradarbiavimo, informacijos keitimosi srityje, telkti jaunimo organizacijas bendroms problemoms spręsti, vystyti, tarptautinius ryšius. RJOS „Apvalus stalas“ turi savo atstovus Rokiškio jaunimo reikalų taryboje ir per tai įgyvendina jaunimo politiką Rokiškio rajone bei plėtoja veiklas, skirtas rajono jaunimo situacijai gerinti, skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje.
Daugiau informacijos: www.apvalusstalas.lt

Projekto partneriai :

Rokiškio rajono savivaldybė

Prmaria Ramnicu Sarat rajono savivaldybė

Medias miesto rajono savivaldybė

Jaunimo organizacija Asociatia de Cultura si Educatie „Sperante Ramniceana“

Medias jaunimo taryba

draugai